คลังสื่อการสอน
เฮลิคอปเตอร์ พลังลม Helicopter
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

สื่อวิทย์สอนสนุก เฮลิคอปเตอร์ พลังลม Helicopter
หลอดพลาสติกธรรมดา ๆ จะกลายเป็น เฮลิคอปเตอร์ได้อย่างไร แล้วมันจะมาเกี่ยวโยงกับการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงดันอากาศได้อย่างไร ต้องชม “สื่อวิทย์สอนสนุก” ตอนนี้ ซึ่งคุณครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต จะมาบอกทั้งเคล็ดลับการสร้างสื่อ และ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ใน “เฮลิคอปเตอร์พลังลม”

ของเล่นทางเพศ   ของเล่นทางเพศ   ของเล่นทางเพศ   ของเล่นทางเพศ   ของเล่นทางเพศ   ของเล่นทางเพศ   ของเล่นทางเพศ  

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559