คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เวียดนาม
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของชาวเวียดนามที่­ผ่านการทำสงครามมาอย่างยาว นาน นับตั้งแต่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ผ่านการทำสงครามด้วยกันเอง จนถึงวันที่สงครามยุติลง รวมถึงไปรู้จักกับวีรบุรุษของชาวเวียดนามท­ี่รักชาติและเสียสละ นั่นคือท่านประธานโฮจิมินห์ จากนั้นไปเรียนรู้กันต่อถึงความเป็นปัจจุบ­ันของชาวเวียดนาม ประเทศที่กำลังเจริญก้าวหน้าภายใต้การขับเ­คลื่อนของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ถูกปลูกฝังในเรื่องการศึกษาและความรักช­าติ

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559