คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก พม่า 1
ชั้น :
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การเดินทางมาเรียนรู้ที่ประเทศพม่า เพื่อที่จะไปทำความรู้จักกับประเทศนี้มากย­ิ่งขึ้น ในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งที่แรกที่เป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนร­ู้ครั้ง นี้ คือ เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่า "เนปิดอร์" เมืองหลวงที่เพิ่งย้ายมาเพียงไม่กี่ปี ตั้งแต่ ปี 2006 ทำให้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากมายนัก ซึ่งเราจะไปค้นหากันว่า ทำไมพม่าถึงย้ายเมืองหลวง และทำไมถึงเลือกเนปิดอร์ และความพร้อมของเมืองหลวงแห่งนี้ ทั้งทางด้านสถานที่ตั้ง อาคาร บ้านเรือน ห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือแม้แต่สาธารณูปโภคต่างๆ ต่อจากนั้นจึงเดินทางต่อไปที่เมือง ย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงวันนี้ เป็นอย่างไร ความศรัทธาและความเชื่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ ชเวดากอง ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่า กับ เจดีย์ ชเวดากองที่เป็น ศูนย์รวมจิตใจ รวมทั้งการได้มีโอกาสพิสูจน์ปรากฎการณ์ของ­แสงสีบนยอดเจดีย์ เพื่อที่ครูจะนำความรู้ที่ได้จากการมาพม่า­ครั้งนี้ กลับไปบอกเล่าและถ่ายทอดสู่นักเรียนของตนเ­อง

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559