คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลาว
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เยี่ยมเยียนนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงอันแสนสงบของประเทศลาวที่ห่างกับ­ประเทศ ไทยเพียงแม่น้ำกั้น สัมผัสชีวิตคนเมืองที่เรียบง่าย กิน เที่ยว เดินตลาดของคนลาว และพูดคุยกับนักธุรกิจวงการเพลง และคนรุ่นใหม่ แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับกระแสที่รัฐบาลห­ลายประเทศกำลังตื่นตัวกับการพัฒนาเข้าสู่ค­ำว่า ประชาคมอาเซียน

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559