คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สิงคโปร์ 2
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เจาะลึกเรื่องการจัดการขยะของประเทศสิงคโป­ร์ ที่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นแผ่นดิน โดยเดินทางไปถึง ‘เกาะที่สร้างจากขยะ’ Semakau Landfill และยังได้โอกาสพิเศษให้เข้าไปเรียนรู้ขั้น­ตอนการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นแผ่นดินในทุกร­ายละเอียดอย่างใกล้ชิด

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559