คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สิงคโปร์ 1 : เมืองน่ารู้และน่าเล่น
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การเดินทางเพื่อเรียนรู้ความเป็น ‘สิงคโปร์’ ผ่านผู้คนและสถานที่สำคัญๆ ใจกลางเมือง เช่น อ่างเก็บน้ำ Marina Barrage, ลานโชว์ความสามารถของวัยรุ่นที่ Esplanade Theatre และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด Gardens by the Bay ซึ่งผู้ร่วมเดินทางอย่าง ครูชัยณรงค์ แก้วสุก จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ทั้งรู้และเล่นในเมืองเล็กแต่พัฒนาเร็วแห่งนี้

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559